start2 (2)
100000,100100,100026,
2017-05-12
   
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Handelsrecht
Bouwrecht
Contracten  en Verbintenissen
Schenkingen
Personen- en Familierecht
Jeugdrecht
Aansprakeliijheidsrecht en Verzekeringen
Testamenten en Erfrecht
Ondernemingsrecht
Mededinging, consumentenrecht, marktpraktijken
Contractenrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Vennootschapsrecht
Transportrecht
Algemeen
Directe belastingen
Indirecte belastingen
Humanitair recht, oorlogsrecht
Internationaal strafrecht
Internationaal privaat recht
Internationaal publiek recht
Internationale betrekkingen, diplomatie
Auteurs- en mediarecht
Industriële eigendom
Grondwettelijk recht
Administratieve geschillen en Raad van State
Grondwettelijk Hof 
Staat, regio's,gemeenschappen, provincies, gemeenten
Onderwijs recht en ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Nationaliteit en vreemdelingenrecht
Politie en leger
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Arbeidsrecht
Recht & Religie
Sportrecht
Paradigme
 
 

Liber amicorum Nadine Watté


Onder de coördinatie van : Rafaël Jafferali, Vanessa Marquette, Arnaud Nuyts

Reeks Mélanges

Uitgever : Bruylant

Les contributions rassemblées dans ce Liber Amicorum, relevant principalement du droit international privé et du droit comparé, sont autant de témoignages de reconnaissance, d’admiration et d’estime au Professeur Watté.

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 100,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Uitgaven
 
 

Les contributions rassemblées dans ce Liber Amicorum, relevant principalement du droit international privé et du droit comparé, sont autant de témoignages de reconnaissance, d’admiration, d’estime, de respect et surtout d’amitié d’anciens étudiants et assistants, de collègues belges et étrangers, de confrères, lecteurs et admirateurs qui ont tous été marqués et continuent d’être influencés par la pensée et la personnalité incroyablement chaleureuse du Professeur Nadine Watté.