start2 (2)
100000,100100,100071,
2017-03-17
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Handelsrecht
Bouwrecht
Contracten  en Verbintenissen
Schenkingen
Personen- en Familierecht
Jeugdrecht
Aansprakeliijheidsrecht en Verzekeringen
Testamenten en Erfrecht
Ondernemingsrecht
Mededinging, consumentenrecht, marktpraktijken
Contractenrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Vennootschapsrecht
Transportrecht
Algemeen
Directe belastingen
Indirecte belastingen
Humanitair recht, oorlogsrecht
Internationaal strafrecht
Internationaal privaat recht
Internationaal publiek recht
Internationale betrekkingen, diplomatie
Auteurs- en mediarecht
Industriële eigendom
Grondwettelijk recht
Administratieve geschillen en Raad van State
Grondwettelijk Hof 
Staat, regio's,gemeenschappen, provincies, gemeenten
Onderwijs recht en ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Nationaliteit en vreemdelingenrecht
Politie en leger
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Arbeidsrecht
Recht & Religie
Sportrecht
Paradigme
 
 

European Business Law

Reeks LawLex

Uitgever : Bruylant

This book shows how the European authorities simultaneously abolish all restrictions on access to and exercise of economic activities and support the growth of domestic markets.

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 145,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Uitgaven
 
 

European Business Law, the fourth volume in our series, shows how the European authorities simultaneously abolish all restrictions on access to and exercise of economic activities (free movement of goods, persons and services, capital) and support the growth of domestic markets, through the harmonization the internal legislation or the enactment of genuinely unified regulations.
Based on the decision-making practice of the Commission and the case law, European Business law presents the most comprehensive overview possible of the European rules applicable to undertakings and their business activities.
Commercial agency, companies and groupings, transfers of undertakings, consumer affairs, intellectual property, public procurement, jurisdiction and the enforcement of decisions, anti-dumping duties.

This book is intended for legal professionals, academics and students.