start2 (2)
100000,100100,100011,
2017-03-17
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Handelsrecht
Bouwrecht
Contracten  en Verbintenissen
Schenkingen
Personen- en Familierecht
Jeugdrecht
Aansprakeliijheidsrecht en Verzekeringen
Testamenten en Erfrecht
Ondernemingsrecht
Mededinging, consumentenrecht, marktpraktijken
Contractenrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Vennootschapsrecht
Transportrecht
Algemeen
Directe belastingen
Indirecte belastingen
Humanitair recht, oorlogsrecht
Internationaal strafrecht
Internationaal privaat recht
Internationaal publiek recht
Internationale betrekkingen, diplomatie
Auteurs- en mediarecht
Industriële eigendom
Grondwettelijk recht
Administratieve geschillen en Raad van State
Grondwettelijk Hof 
Staat, regio's,gemeenschappen, provincies, gemeenten
Onderwijs recht en ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Nationaliteit en vreemdelingenrecht
Politie en leger
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Arbeidsrecht
Recht & Religie
Sportrecht
Paradigme
 
 

Antidumping Law

Reeks LawLex

Uitgever : Bruylant

This book covers all the applicable European rules on anti-dumping: anti-dumping law, procedure, anti-subsidies.

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 85,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Uitgaven
 
 

Antidumping Law covers all the applicable European rules on anti-dumping: anti-dumping law, procedure, anti-subsidies.
Extensively referencing case law and legislative and regulatory sources, Antidumping Law interprets the various complex rules in this field and illustrates how they may interact and develop.

The book is intended for legal professionals, academics and students alike:
• Clear and easy-to-use legal doctrine, ideal for practitioners.
• Analysis by specialists in the field.
• Frequent references to doctrine and case law.
• Annex providing all relevant EU and French legislation.