start2 (1)
100000,100100,100011,
2017-03-17
   
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Handelsrecht
Bouwrecht
Contracten  en Verbintenissen
Schenkingen
Personen- en Familierecht
Jeugdrecht
Aansprakeliijheidsrecht en Verzekeringen
Testamenten en Erfrecht
Ondernemingsrecht
Mededinging, consumentenrecht, marktpraktijken
Contractenrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Vennootschapsrecht
Transportrecht
Algemeen
Directe belastingen
Indirecte belastingen
Humanitair recht, oorlogsrecht
Internationaal strafrecht
Internationaal privaat recht
Internationaal publiek recht
Internationale betrekkingen, diplomatie
Auteurs- en mediarecht
Industriële eigendom
Grondwettelijk recht
Administratieve geschillen en Raad van State
Grondwettelijk Hof 
Staat, regio's,gemeenschappen, provincies, gemeenten
Onderwijs recht en ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Nationaliteit en vreemdelingenrecht
Politie en leger
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Arbeidsrecht
Recht & Religie
Sportrecht
Paradigme
 
 

Law of the Internal Market

Reeks LawLex

Uitgever : Bruylant

This book provides a wide-ranging review of the European rules: free movement of goods, persons, services capital, liberalization directives.

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 85,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Uitgaven
 
 

Law of the Internal Market provides a wide-ranging review of the European rules: free movement of goods, persons, services capital, liberalization directives.
Extensively referencing case law and legislative and regulatory sources, Law of the Internal Market interprets the various complex rules for a better understanding of how they can interact and develop.

The book is intended for legal professionals, academics and students alike:
• Clear and easy-to-use legal doctrine, ideal for practitioners.
• Analysis by specialists in the field.
• Frequent references to doctrine and case law.
• Annex containing all relevant EU legislation.