start2 (2)
100000,100100,100011,
2017-03-17
   
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Handelsrecht
Bouwrecht
Contracten  en Verbintenissen
Schenkingen
Personen- en Familierecht
Jeugdrecht
Aansprakeliijheidsrecht en Verzekeringen
Testamenten en Erfrecht
Ondernemingsrecht
Mededinging, consumentenrecht, marktpraktijken
Contractenrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Vennootschapsrecht
Transportrecht
Algemeen
Directe belastingen
Indirecte belastingen
Humanitair recht, oorlogsrecht
Internationaal strafrecht
Internationaal privaat recht
Internationaal publiek recht
Internationale betrekkingen, diplomatie
Auteurs- en mediarecht
Industriële eigendom
Grondwettelijk recht
Administratieve geschillen en Raad van State
Grondwettelijk Hof 
Staat, regio's,gemeenschappen, provincies, gemeenten
Onderwijs recht en ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Nationaliteit en vreemdelingenrecht
Politie en leger
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Arbeidsrecht
Recht & Religie
Sportrecht
Paradigme
 
 

Traité de droit économique

Tome 3 – Droit de la consommation

Reeks LawLex

Uitgever : Bruylant

Une approche comparée du droit européen et français de la consommation, une présentation des règles essentielles des règles protectrices des consommateurs par un spécialiste de la matière, enrichie de nombreuses références de doctrine et jurisprudence.

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 95,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Uitgaven
 
 

Traité relatif au droit de la consommation – règles applicables à la publicité, pratiques commerciales déloyales, pratiques commerciales réglementées, contrat de vente, après-vente, association de défense des consommateurs. Cet ouvrage très complet, écrit par un auteur, éminent spécialiste de la matière, qui a la double expertise de professeur et d’avocat, constitue le tome 3 du premier traité global consacré au droit économique, matière en perpétuel mouvement.